ZVÁRANIE TIG
                                                                                                                                                                                                                                                 Zváracia metóda TIG. Najväčšou výhodou je výborná kontrola nad zvarovým kúpeľom. Ide o veľmi precíznu a presnú metódu zvárania aj neštandardných materiálov. Možné je zvárať aj bez prídavného materiálu, touto možnosťou sa zaručuje 100% zhody zváraného kovu a základného materiálu. Zváraciou metódou TIG je možné zvárať aj veľmi tenký materiál a to vďaka použitiu malých prúdov.    Zameriavame sa na zváranie hliníka, horčíka, titánu a nereze.       

Vysvetlenie pojmu zváranie

Zváranie je jedným z naj ekonomickejších a naj efektívnejších spôsobov spájania materiálu. Je to jediný spôsob ako spojiť dva a viac kusov kovu, ktoré výsledne slúžia ako jeden kus. Zváranie sa zaraďuje medzi vysoko hodnotené priemyselné procesy a zahrňuje viacero vedeckých odvetví a možností ako iné priemyselno-pracovné procesy.

Zváracia metóda TIG

Touto skratkou sa označuje zváranie elektrickým oblúkom za pomoci netaviacej elektródy a ochrannej atmosféry inertného plynu. Elektrický oblúk horí medzi netaviacou sa elektródou a základným zváraným materiálom. Elektróda musí byť vyrobená z materiálu, ktorý je odolný voči veľmi vysokým teplotám. Tejto podmienke vyhovuje wolfrám, kedy je wolfrámová elektróda upnutá v hlavici TIG horáka pomocou klieštiny. Cez ňu sa do elektródy prenáša aj zvárací prúd. Horák je opatrený hubicou, cez ktorú prúdi plyn a vytvára inertnú ochrannú atmosféru. 

Použitie zváracej metódy TIG

Zváranie TIG sa používa pri náročnom zváraní koreňových vrstiev potrubia, pri zváraní trubiek kotlov v rámci energetického priemyslu, pri tvarovo zložitejších konštrukciách, zábradliach, rebríkoch či kovovom nábytku, kde je dôraz kladený na jeho dekoratívnosť. Táto metóda zvárania sa využíva aj pri špeciálnych materiáloch.

Zvárať touto metódou sa dajú aj veľmi tenké materiály a to z dôvodu použitia malých prúdov. V extrémnych prípadoch je možné použitie špeciálnych zdrojov a horákov a tak sa dajú zvárať aj kovové fólie či šperky. 

Vítame vás na stránke našej práce.  Pripravili sme si galériu našich výrobkov, na ktoré sme hrdí.  Stačí kliknúť na video alebo obrázok dole a galéria sa zobrazí.  Príjemné prezeranie.