ZVÁRANIE HLINÍKA v strojárskom a automobilovom priemysle
Na zváranie hliníka používame technológiu TIG AC/DC a ochranný plyn Argón. Zváraný hliníkový diel musí byť vyčistený, pretože nečistoty (prach, olej, zbytky špiny) nedovolia urobiť dokonalý zvar. Problémom pri zváraní hliníku je pórovitosť zvarov a náchylnosť na vznik tepelných trhlín v zvarových spojoch a tiež výrazný pokles pevnosti spojov pri tvrdených hliníkových zliatinách. Hliník má nízky bod tavenia (cca 660 ºC) a jeho farba sa nemení pri prechode do tekutého stavu. Má veľmi vysokú tepelnú vodivosť, čo znamená, že pre natavenie potrebuje vysokú koncentráciu energie.