ZVÁRANIE NEREZE nie len v potravinárskom priemysle
Na zváranie nerezových ocelí používame metódu TIG AC/DC v ochrannej atmosfére Argóna. Musí byť zabezpečená čistota v okolí zvaru. Obmedzí sa tým prístup nežiadúcich prvkov, ktoré spôsobujú trhliny. Technológia TIG umožňuje robiť dokonalé zváranie aj po estetickej stránke. Navarené zvary nie je nutné obrusovať. Postačí ich vyčistiť špeciálnou kyselinou určenou na nerezové ocele.