ZVÁRANIE MAGNÉZIA 
Na zváranie magnézia a magnéziových zliatin používame technológiu TIG v ochrannej atmosfére Argóna.  Ako prídavný materiál používame zváracie elektródy Magnesium 92/8 TIG.  Je to drôt s vysokým obsahom horčíka s maximálne 8% obsahom AL a obsahom 2% Zn.  Teplota tavenia pri horčíku je  600°C.   Horčíkové zliatiny ako doteraz najľahšie konštrukčné materiály používané v technickej praxi majú veľký potenciál nahradiť oceľ a hliník.  Získavajú významné postavenie v kozmickom, leteckom, automobilovom priemysle alebo v elektronike.  Ako extrémne ľahké kovy majú Mg zliatiny výbornú špecifickú pevnosť a schopnosť tlmenia nárazov.

    Galéria našej práce